Aktuality

Čo máme nové?

Športová jeseň pre deti v Rabči

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 24. novembra 2022 | kategória: Aktuálne správy

Šport pomáha deťom rozvíjať nie len ich fyzické schopnosti, podporuje aj ich telesné zdravie, rozvoj zdravého sebavedomia a pozitívne vplýva aj na detskú psychiku. To je obzvlášť dôležité pre deti, ktoré pochádzajú z nepriaznivého sociálneho či rodinného prostredia. Preto sme veľmi vďačí za finančnú podporu spoločnosti Tesco, vďaka ktorej sme mohli nakúpiť športové pomôcky pre deti zo ZNB v Rabči. Ďakujeme aj dobrovoľníkom z Rabče a okolia, ktorí veľmi ochotne pomáhali pri organizácii športových podujatí ako futbalový, volejbalový či stolnotenisový turnaj, preteky na kolobežkách a ďalších zábavných aktivít.