Aktuality

Čo máme nové?

Spolupráca Charity a mladých znovu priniesla oveľa viac, než sa čakalo

pridal: SpKCH | dátum: 19. augusta 2015 | kategória: Aktuálne správy

Mladí Spišskej diecézy znovu ukázali, že dokážu pomáhať a dokonca prekonávať limity. Aj o tom bola “Zbierka školských pomôcok 2015” v našej diecéze. Spišská katolícka charita v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze má za sebou ďalší zaujímavý projekt.

Stretnutie mládeže


Iba pár týždňov dozadu sa na celonárodnom stretnutí mládeže P15 uskutočnila Zbierka šatstva, počas ktorej účastníci vyzbierali viac než pol tony oblečenia na pomoc ľuďom v núdzi. Teraz zasa mladí pomohli vyzbierať školské pomôcky pre charitné domy, medzi inými najmä pre Spojenú školu sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytuje pedagogické služby deťom s fyzickým či mentálnym postihnutím.

Zbierka novom štýle


Zbierka školských pomôcok sa stala pilotným projektom spolupráce medzi Spišskou katolíckou charitou a Komisiou pre mládež. Tento ročník je v poradí už šiestym a prebieha vo všetkých diecézach pod záštitiou Slovenskej katolíckej charity. Koordinátori Zbierky na Spiši sa ju tento rok snažili od začiatku prispôsobiť mladým. “Zbierku sme ozvláštnili niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sme zlepšili propagáciu, nechali sme vytvoriť originálne logo pre túto zbierku. Tiež sme sa rozhodli pre zmenu v spôsobe zberu. V piatok, 14. augusta, sme s Danielom nasadli do auta a obišli všetky mestá a obce, kde sa nám prihlásili jednotlivci či spoločenstvá, ktoré nejaké pomôcky vyzbierali”, vysvetlil Peter Grivalský, PR manažér SpKCH. Ako hovorí, “do posledného kilometra to stálo za to”. Daniel Lysý, koordinátor aktivít v Komisii pre mládež, dodáva: ”Znovu sa nám potvrdilo, aký obrovský potenciál skrývajú spoločenstvá mladých v našich farnostiach. Je to oblasť, ktorú sme stále nedocenili na farskej úrovni, som preto rád, že na diecéznej úrovni sa nám daria takéto skvelé projekty”.

Mladí vyzbierali štvornásobok


Ako uviedli koordinátori Zbierky, kvôli motivovaniu “zberačov” stanovili cieľ, ktorým bolo 50kg školských pomôcok. Hneď po uverejnení sa im začali ozývať mladí z rôznych spoločenstiev s ponukou pomoci. “Našou výhodou bolo, že týchto lídrov poznáme aj vďaka SpišNetu, neformálnemu stretávaniu mládežníckych vedúcich v Spišskej diecéze, ktoré Komisia pre mládež organizuje. Osobný kontakt bol pre mnohých hybnou silou.” ozrejmil Lysý. Uplynulý piatok sa koordinátori Zbierky vybrali na okružnú cestu po Spišskej diecéze, aby prevzali vyzbierané školské pomôcky.
Do zbierky sa zapojili mladí z celkovo štrnástich farností. Predpoklad, ktorý bol 50 kilogramov, mladí prekonali viac než štvornásobne. “Keď sme v pondelok pri vážení zistili, že sme priviezli viac než 200 kíl pomôcok, bol to veľmi príjemný šok” opísal svoje pocity Grivalský.

Celkovo sa vyzbieralo až 227 kilogramov zošitov, pier, ceruziek, farieb, peračníkov, školských tašiek a iného materiálu. Malou odmenou pre mladých bola súťaž na facebooku o to, kto si najlepšie tipne množstvo vyzbieraných pomôcok v kilogramoch. Víťaz si odniesol 5 kusov príručiek o animátorstve pre svoje spoločenstvo.

Podľa koordinátorov bola táto Zbierka iba prvým momentom spolupráce. Do budúcna by radi spolupracovali na ďalších poodobných projektoch. “Je pravdou, že mladí, ktorí túžia robiť dobro, často nedostanú priestor vo farnosti. Sme veľmi radi, že Charita aj Komisia pre mládež im tento priestor môžu poskytnúť a že na toto pozvanie odpovedajú s radosťou. V takej atmosfére sa rodia výborné nápady, tešíme sa, čo vznikne najbližšie” zhodli sa obaja.