Aktuality

Čo máme nové?

Spišská katolícka charita a Caritas Eger (HU) oficiálne podpíšu partnerskú dohodu

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 20. júla 2021 | kategória: Aktuálne správy

19. – 20.07.2021 Jágerské arcibiskupstvo

V priestore Jágerského arcibiskupstva prebieha stretnutie diecézneho riaditeľa SpKCH PhDr. Ing. Pavla Vilčeka, biskupa Mons. ThDr. ICLic. Jána Kuboša, PhD., arcibiskupa Jágerskej arcidiecézy, zástupcov a predstavených Karitasz Eger (HU). Cieľom tohto stretnutia je oficiálne podpísanie partnerskej dohody o tejto cezhraničnej spolupráci.

Cezhraničná spolupráca Spišskej katolíckej charity a Maďarskej Karitasz Eger sa začala pred viac ako dvoma rokmi, žiaľ spolupráca na budovaní spoločného diela bola spomalená šíriacou sa pandémiou. V týchto dňoch sa podarilo vytvoriť priestor pre spoločný dialóg o našich ďalších, spoločných krokoch. Cieľom spolupráce je vzájomné obohatenie sa skúsenosťami a výsledkami praxe, a taktiež spoločné šírenie dobra prostredníctvom charitatívnej pomoci človeku v núdzi. Stretnutie sa začne 19.07. o 15tej hodine na arcibiskupstve Jágerskej arcidiecézy. K oficiálnemu podpisu dôjde 20.07. a spoločné stretnutie by sa malo skončiť o 15:00 hodine.

„Našim partnerom Karitasz Eger v Maďarskej republike ďakujeme za podanú ruku na ceste k spoločnému budovaniu diela Katolíckej charity. Vážime si ich ako partnera a ďakujeme im za možnosť efektívnejšie pomáhať u nás na Slovensku aj na základe ich skúseností a praxe. Karitasz Eger má bohaté skúsenosti a skvelé výsledky v zapájaní a organizácii práce dobrovoľníkov v Charitnom diele, skúsenosti v pomoci klientom, kvalitne vypracovaný program na zmiernenie chudoby a programy na vzdelávanie ľudí na okraji spoločnosti k väčšej sebestačnosti a správe majetku. Verím, že aj vďaka tomuto partnerstvu prinesieme kvalitnejšiu pomoc spoločnosti na Slovensku. Zároveň taktiež podávame svoju pomocnú ruku aj našim priateľom v Maďarsku. Naše organizácie nikdy neboli ani nebudú konkurenčné, sme bratia a spoločne slúžime tím, ktorí nás potrebujú.“

PhDr. Ing. Pavol Vilček