Aktuality

Čo máme nové?

Spišská diecéza privítala riaditeľov slovenských a českých charít

pridal: SpKCH | dátum: 19. septembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa 18. septembra 2015 (piatok) uskutočnila porada riaditeľov slovenských a českých charít. Témou bola najmä výmena skúseností.

Máme spoločný základ


Stretnutie sa koná vždy raz za päť rokov. Účastníci stretnutia sa spolu vzájomne radia a tým aj prehlbujú vzájomné vzťahy. Svätiaci biskup českobudejovický a prezident charity Českej republiky, Pavel Posád, povedal: „Hlavným bodom je znova sa stretnúť, znovu vidieť všetky veci spoločným očami, spoločným srdcom. V piatok ráno sme mali sv. omšu na Levočskej hore, s témou „Mária, charitná žena“. Mária prišla slúžiť Alžbete, tak sme si ju dali za vzor. Mária nesie Ježiša, to je tiež veľká téma – aby sme tým, ktorým slúžime, prinášali Krista.“

Charita poskytuje aj základnú pomoc a potreby pre migrantov. Ako povedal Jiří Lodr, riaditeľ Plzeňskej diecéznej charity: “Dôležitým bodom programu bude aj to, ako pre týchto ľudí zabezpečiť základné potraviny, oblečenie, prípadne aj sociálne poradenstvo. Pripravujeme postupy spoločnej koordinácie v jednotlivých charitách, zabezpečujeme tlmočníkov, aby sme všetci vedeli, čo máme kedy robiť, keď to bude potrebné.“

Celé stretnutie sa nieslo v pohodovej, príjemnej atmosfére. Slováci si s Čechmi dobre rozumejú, prežili sme v jednej republike dlhý čas. „Máme spoločný základ, časť života sme prežili spolu. Rozsah charitných služieb a pomoci je v mnohom totožný. Potom skúsenosti a vzájomná inšpirácia sú jadrom celého stretnutia“, povedal na záver spišský diecézny biskup Štefan Sečka.