Dom Charitas sv. Damiána de Veuster

Riaditeľ: PhDr. Juraj Gabzdil
Adresa: Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/44 85 559, 0910 242 240
E-mail: juraj.gabzdil@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 08

Formou rodinného bývania poskytujeme pomoc chlapcom s mentálnym a fyzickým postihnutím vo veku nad 18 rokov z detských domovov z celého Slovenska alebo v špecifickej životnej situácii v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania. Je to nová životná príležitosť pre klientov, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami, prípadne tulákmi.

Chlapci sú ubytovaní v dvojposteľových izbách s hygienickým zázemím. Kapacita domu je dvadsať klientov.

Obyvatelia Domu Charitas majú každodenný pracovný, vzdelávací a relaxačný režim, ktorý však je výsostne podriadený potrebám, schopnostiam a vôli jeho obyvateľov. Klienti vyrábajú výrobky v pracovnej dielni, o ktoré môže mať záujem verejnosť a darom za tieto výrobky veľmi efektívne a zmysluplne pomôže kvalitnému životu v Dome Charitas. Taktiež je k dispozícií malé hospodárstvo, o ktoré sa obyvatelia domu vzorne starajú.

0000