Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie

Riaditeľ: Ing. Ján Mahút
Adresa: Zázrivá – Stred 416, 027 05 Zázrivá
Telefón: 043/58 96 226, 0911 320 521
E-mail: jan.mahut@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 05

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje služby v zmysle Zák. č. 448/2008 a nasl., a to:

1. v Domove sociálnych služieb (pre občanov od 18 rokov do dôchodkového veku formou týždenného pobytu, stupeň odkázanosti: V a VI – žiadosti sa adresujú na Žilinský samosprávny kraj)

2. v Zariadení pre seniorov (pre občanov v dôchodkovom veku, formou celoročného pobytu, stupeň odkázanosti: IV, V, VI – žiadosti sa adresujú na obce a mestá )

3. v Dennom stacionári (stupeň odkázanosti: II,III,IV,V a VI – žiadosti sa adresujú na obce a mestá)

Dom Charitas poskytuje stravovanie aj dôchodcom, zdravotne postihnutým občanom obce a iným. Celková kapacita zariadenia je 32 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. Pre denný stacionár máme schválenú kapacitu 5 prijímateľov sociálnej služby. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi. Duchovnú starostlivosť poskytuje ThLic. Štefan Torbík, PhD.
Prijímatelia sociálnej služby sú prednostne prijímaní zo Žilinského samosprávneho kraja.

0000