Služby

+ SLUŽBY

…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným a umierajúcim…

sluzby-caritas
Pobytové


S L U Ž B Y

pobytove
Terénne


S L U Ž B Y

terenne
Ambulantné


S L U Ž B Y

ambulantne
Humanitárne


S L U Ž B Y

terenne
Pedagogické


S L U Ž B Y

pedagogicke
Lekáreň


S L U Ž B Y

lekaren
Predajne


S L U Ž B Y

predajna