Slávnostná udalosť v živote Sebastiána v Rabči

Slávnostná udalosť v živote Sebastiána v Rabči
10. júla 2017 SpKCH
Sebko 3

Jednou z najdôležitejších udalostí v živote každého dieťaťa je slávnostná udalosť, ktorú si v pamäti ponesie po celý život, a to keď do čistého srdca prijme prvé sv. prijímanie.

Svätá Eucharistia takto završuje uvádzanie človeka do kresťanského života.

Veríme, že táto jedinečná a trvalá spomienka v živote ostane aj nášmu Sebastiánovi z DCH sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, ktorý v júni 2017 taktiež prvýkrát vo svojom živote prijal do srdiečka Pána Ježiša.

Sebastiánovi prajeme, aby si tento okamih a túto chvíľu hlboko zapísal do svojho srdiečka, aby na ňu nikdy nezabudol, aby zo stretnutia s Ježišom v Oltárnej sviatosti čerpal silu a povzbudenie, a tak zostal verný svojmu najväčšiemu priateľovi Pánu Ježišovi po celý život.

Pán Ježiš hovorí:

“Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky…, Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život…, ostáva vo mne a ja v ňom.”
(Jn 6, 51. 54. 56)

Sebko 1
Sebko 2
Sebko 4