Slávime rok zasvätený sv. Martinovi z Tours

Slávime rok zasvätený sv. Martinovi z Tours
24. februára 2017 SpKCH
Sv. Martin

Výnimočnou príležitosťou ako sa pridať k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina z Tours, patróna Spišskej diecézy, bude púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spišská katolícka charita na ňu pozýva veriacich 1. marca – na Popolcovú stredu. Pútnickú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Jubilejný rok sv. Martina sme začali sláviť 11. novembra 2016. Už vtedy biskup vyzval veriacich k tomu, aby intenzívnejšie prijímali sviatosť zmierenia i prijímanie Eucharistie počas prvých piatkov. Môžu pri tom získať úplné odpustky. Podmienkou k ich získaniu je okrem obvyklých modlitieb aj vzývanie sv. Martina.

Biskup ďalej nabáda veriacich, aby podľa príkladu sv. Martina konali skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Nadviažeme tak na posolstvo mimoriadneho roka milosrdenstva, ktorý sa nedávno skončil. „Podeľme sa o dobrá, ktoré máme, s tými, čo ich nemajú. Tak nájdeme radosť z viery a zakúsime aj Božiu blízkosť“, odznelo ešte v decembri v jeho pastierskom liste.

Púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule má byť jedným z prejavov úcty svätcovi, a poskytuje ideálnu príležitosť na skutky duchovného milosrdenstva. Svätá omša v Katedrále sv. Martina sa začne o 10.00 h.

Sv. Martin

Sv. Martin bol známy svojou mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze a skutkami milosrdenstva.