Aktuality

Čo máme nové?

Skutočná radosť z osláv MDD

pridal: SpKCH | dátum: 22. júna 2021 | kategória: Aktuálne správy

Kde sa stretnú Vaše deti so smiechom, radosťou a šťastím? No predsa v našom dennom stacionári SpKCH v Liptovskom Mikuláši. Medzinárodný deň detí sa tu niesol v znamení radosti, športu, ručných prác a sladkých odmien.

Okrem spevu, tanca a bláznenia sme pre nich pripravili aj športové súťaže – šípky, basketbalový turnaj, hod loptičkou a pod. Každý zúčastnený si domov odniesol medailu a sladkú odmenu.

Mgr. Jana Trnovská, riaditeľka DS LM