Sila dobrovoľníctva má zmysel

Sila dobrovoľníctva má zmysel
18. júla 2017 SpKCH
IMG_7353

Dobrovoľníctvo má mnoho definícii, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že ide o prax ľudí pracujúcich v prospech iných osôb alebo konkrétnu príčinu, bez platenia za poskytnutý čas a služby.

Za dobrovoľnícku činnosť nedostanete hmatateľnú odmenu, napriek tomu sa dá získať oveľa viac než si myslíte. Odmenou môže byť určite úsmev na tvári dieťaťa, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti. Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a hlavne má obrovský význam pre celú spoločnosť. Momentálne máme v zariadení viacero dobrovoľníkov, ktorí nám veľkou mierou pomáhajú pri zabezpečení chodu domu. Pre človeka s dobrovoľníckym srdcom je zmyslom života použiť seba ako nástroj pomoci iným bez toho, aby čakal nejakú protihodnotu. Skúsení dobrovoľníci zostávajú v tejto službe práve preto, lebo majú pocit, že dosiahli to, čo dosiahnuť chceli, a tak iba napĺňajú zmysel svojho života. Ja som nesmierne vďačná pánu Bohu za každého dobrého človeka, ktorý nám pomáha a robí našim deťom dni krajšie.

Mgr. Alexandra Hovancová
Riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa

IMG_7347
IMG_9700