Aktuality

Čo máme nové?

Sen o dome radosti

pridal: SpKCH | dátum: 8. novembra 2019 | kategória: Aktuálne hľadáme

Kde bolo, tam bolo, žila jedna rodina, ktorá mala 4 krásne deti, domček na evanjelickej fare a mnoho krásnych snov. Jedným z nich bol aj sen o DOME RADOSTI.

Miesto pre každéhoSen, ktorý Vám teraz rozpovieme je výtvorom malej Aničky, dcéry dvoch skromných rodičov. Dom, ktorý si Anička vysnívala by bol miestom, kde by mohli bývať všetci, ktorí potrebujú prijatie. Už pri príchode by každý dostal potrebné šatstvo a všetko, čo im chýba. V domčeku by ste našli kaderníka, holiča, či duchovného správcu. Vo vnútri by nechýbal bazén, herňa pre deti, kaplnka, knižnica, či jedáleň.

Bez práce nie sú koláce

Malá Anička však myslela nielen na oddych, ale aj na prácu. Každý obyvateľ Domu radosti by prispieval na jeho chod a stravu. Svoju pomocnú ruku by tak jeho obyvatelia museli priložiť pri domácich prácach, remeslách, pestovaní rastlín, či chove zvierat. Aby im všetkým pri práci nebolo smutno, Anička by všetkým nariadila aj spevokol.

A ako žije Anička?Toto je predstava malej Aničky o svete, ako by mal podľa jej detských predstáv fungovať, no sama s rodičmi a súrodencami žije v chudobe. Ako rodina sú však súdržní, milujúci a prosia Boha aj ľudí o pomoc. Tá pomoc im aj denno-denne prichádza pomocou dobrých ľudí, ktorí veci darujú charite.

Obetaví Aničkini rodičia sú vzorom pre každého

Mamka malej Aničky je žena v domácnosti, ktorá sa stará o chod domácnosti a o svoje 4 deti a manžela. Ten sa po dlhej PN a vážnych zdravotných problémoch znova zamestnal a momentálne čaká na svoju prvú výplatu. Aktuálne celá rodina musí vyžiť zo sumy 400 € na mesiac, ktorá zahŕňa rodičovský príspevok, prídavky na deti a drobné brigády.

Otvor svoje srdce pre inýchRodičia malej Aničky sú veľmi vďační a skromní ľudia. Prosia však ľudí, ktorí by im chceli a môžu pomôcť o zadováženie notebooku pre deti do školy. Určite budú zahrnutý do detských predstáv o krajšom svete okolo nás a „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“(Ž 23, 6)

Ľudia, ktorí CHCÚ PODPORIŤ túto rodinu, môžu priniesť veci do Centra pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry, Borbisova 5, Liptovský Mikuláš. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0902 327 955 alebo na FB: Julia Bodorikova

Obrázok: pixabay.com