Aktuality

Čo máme nové?

Rozmanitá pomoc v rámci projektu EPH

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 17. júna 2024 | kategória: Nadácia EPH

Aktívne sa angažujeme v poskytovaní pomoci rodinám v núdzi aj prostredníctvom projektu EPH. Vďaka tomuto projektu môžeme zakúpiť spotrebiče a inú materiálnu pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách.

V rámci súčasnej pomoci sme rozšírili materiálnu podporu – pomáhali sme pri nákupe krajčírskeho stroja, čo členom rodiny umožnilo privyrábať si šitím a zlepšiť tak svoju finančnú situáciu. Ďalšej rodine sme poskytli biolampu, ktorá im pomáha pri liečbe zdravotných problémov. Rodinám postihnutým požiarom sme vypomohli zakúpením stavebného materiálu, a poskytli sme aj ďalšiu materiálnu pomoc, ktorá zahŕňala rôzne spotrebiče a vybavenie potrebné pre bežný chod domácností.

Proces posudzovania žiadostí

Aktuálne sme v príprave druhého kola posudzovania žiadostí o pomoc. Proces začína tým, že rodiny v núdzi pošlú svoje žiadosti, ktoré vypisujú v spolupráci s našimi sociálnymi pracovníkmi zo Špecializovaných sociálnych poradní alebo z terénu. Sociálni pracovníci pomáhajú rodinám presne popísať ich situáciu a identifikovať, akú pomoc potrebujú.

Pri hodnotení žiadostí sa berie do úvahy množstvo faktorov, aby sme zabezpečili, že pomoc dostanú tie rodiny, ktoré ju skutočne potrebujú najviac a prihliadame aj na to, či a kedy naposledy im už pomoc v rámci EPH bola poskytnutá. 

Význam EPH Projektu

Projekt EPH má veľký význam pre mnoho rodín, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Finančná pomoc vo forme zakúpených spotrebičov a materiálnej podpory im umožňuje zvládnuť každodenné výzvy a zlepšiť kvalitu ich života. Tento projekt tiež ukazuje silu solidarity a spolupráce medzi rôznymi organizáciami a komunitami.

Našim cieľom je aj naďalej pokračovať v poskytovaní tejto pomoci a neustále hľadať nové spôsoby, ako efektívne podporovať rodiny v núdzi. Vďaka projektom ako je EPH môžeme prispievať k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti.