Aktuality

Čo máme nové?

Rozdávanie potravinových a hygienických balíčkov – poďakovanie

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 18. apríla 2023 | kategória: Projekty

Vďaka podpore EÚ sme v uplynulých dňoch rozdávali potravinovú a hygienickú pomoc. Veľká vďaka patrí všetkým terénnym pracovníkom našej charity, ktorí sa na rozdávaní pomoci podieľali, a tak isto ľuďom na obecných a mestských úradoch. Bez vás by sa pomoc k núdznym nedostala.