Aktuality

Čo máme nové?

Rozdávame hygienické balíčky

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 12. augusta 2022 | kategória: Aktuálne správy

Pomáhame vďaka finančnej podpore Európskej únie a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V priebehu augusta rozdávame  hygienické balíčky núdznym po celej Spišskej diecéze. Naša vďaka patrí aj obciam, ktoré s nami spolupracujú pri distribúcii.