Aktuality

Čo máme nové?

Rodina bez mamy

pridal: SpKCH | dátum: 28. júla 2020 | kategória: Aktuálne hľadáme

„Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“

 

Meno: Ján

Región: Orava

Predmet žiadosti: bojler, cena max. 400 eur

 

PríbehPán Ján zažil v roku 2019 ťažkú životnú situáciu. Pred očami detí sa na druhý svet odobrala milujúca manželka a matka. Ich päť spoločných detí ostalo náhle bez matky. Manžel tak ostal sám so štyrmi nezaopatrenými deťmi a jedným dospelým synom.

Pred smrťou manželky dochádzal na týždňové až mesačné turnusy za prácou. Vzhľadom na súčasnú rodinnú situáciu dal v danej práci výpoveď, aby bol bližšie pri deťoch. Ústretová bola aj obec, kde Ján býva, pretože mu ponúkli prácu na obecnom úrade, aby bol bližšie k deťom.

Podľa slov starostu obce je pán Ján príkladným otcom, ktorý sa o rodinku stará, deti sa často zúčastňujú farských a obecných aktivít, staršie deti pomáhajú pri upratovaní kostola a okolia, aktívne sa podieľajú na liturgii počas bohoslužieb.

Podporiť túto rodinu môžete finančne:

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 0004202014

Pre viac informácií môžete kontaktovať koordinátora:

Jana Benická  

Mobil: 0904 996 982

E-mail: jana.benicka@caritas.sk

Obrázok: pixabay.com