Aktuality

Čo máme nové?

Púť po stopách sv. Maximiliána Mária Kolbeho

pridal: SpKCH | dátum: 9. mája 2019 | kategória: Aktuálne správy

Zamestnanci Spišskej katolíckej charity a Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho sa pri príležitosti 20. výročia založenia školy zúčastnili Púte po stopách sv. Maximiliána Mária Kolbeho – katolíckeho kňaza, františkánskeho rehoľníka a mučeníka, ktorý ponúkol svoj život za otca rodiny v koncentračnom tábore. Sv. Maximilián je patrónom našej školy. 

Kláštorné mestečko Niepokalanow


Naši zamestnanci navštívili krásne kláštorné mestečko Niepokalanow (Teresin pri Varšave), ktoré založil práve sv. Maximilián. Uctili si jeho pamiatku návštevou miest, kde žil a pôsobil – pamätnú izbu, múzeum,  požiarnu zbrojnicu – jedinečnú hasičskú hliadku vo svete,  ktorú tvoria rehoľníci. Pri zásahoch poskytujú okrem odbornej zdravotnej a technickej pomoci aj duchovnú službu.

V pôvodnej kaplnke sa pri sv. omši poďakovali a tiež prosili za “Diela Spišskej katolíckej charity a zvlášť Spojenej školy sv. M. M. Kolbeho”.

Pri návšteve Baziliky Niepokalanej (Nepoškvrnenej) a novej kaplnky, inaugurovanej v septembri 2018, ktorá je jednou zo svetových centier modlitby za pokoj zasvätených Panne Márii Kráľovnej pokoja, sme sa zverili pod ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie.

Druhý deň


Druhý deň púte účastníci navštívili dedinku Harmeže blízko Oswenčima, kde je Centrum sv. Maximiliána a výstava obrazov jeho spoluväzňa z koncentračného tábora Mariána Kolodzeija. Výstava má veľmi silnú výpovednú hodnotu hrôz, ktoré sa tam diali ale tiež svedectvo o osobnosti sv. Maximiliána, ktorý bol spoluväzňom oporou nie len po duchovnej  ale aj po ľudskej stránke – pomohol im zachrániť “ich človečenstvo”. Takto sa vyjadril autor výstavy. Celá výstava má aj silný duchovný rozmer – trpiaceho Krista – spolu so všetkými trpiacimi…

Naši pútnici sa zastavili  aj  v Krakove v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, kde si premeditovali nesmiernu Božiu lásku. V Krakove je toho veľa čo pozerať, pred koncom púte  si oddýchli návštevou Hradu Wawel a tiež Starého mesta – Rynek Glowny.

Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi a sv. Maximiliánovi za množstvo darov, ktoré sme počas púte dostali!

Účastníčka púte Mária Hrušovská Petríková

Galéria