Aktuality

Čo máme nové?

Projekt „Prístavaba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej“ vo Svite, registračné číslo zmluvy IROP-Z-302021H530-221-10.

pridal: SpKCH | dátum: 15. januára 2019 | kategória: Aktuálne správy

Projekt „Prístavaba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej“  vo Svite. Projekt je zameraný na prístavbu a rekonštrukciu pre účely zriadenia Materskej Školy sv. Gianny Berettovej Mollovej.  Projekt reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.

Dokumenty o realizácií projektu nájdete nižšie:

Zmluva o dielo

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Zoznam subdodávateľov

Objednávka

Cenová ponuka

Výkaz obstarávaných tovarov

Objednávka

Cenová ponuka