Aktuality

Čo máme nové?

Projekt nadácie EPH

pridal: SpKCH | dátum: 31. augusta 2020 | kategória: Nadácia EPH

Spišská katolícka charita mohla vďaka finančnej podpore Nadácii EPH zakúpiť 10 kusov mobilných, uzavretých germicídnych žiaričov, ktoré boli distribuované do pobytových zariadení Spišskej katolíckej charity.

Cieľom projektu bol nákup 10 ks germicídnych žiaričov do pobytových zariadení Spišskej katolíckej charity, ktoré sú účinné v boji proti vírusom, nakoľko ich žiarenie spôsobuje úhyn mikroorganizmov tým, že je narušená ich DNA a dochádza k deštrukcii vírusov.

S ohľadom na zvýšené požiadavky na finančné prostriedky určené na osobné ochranné pracovné prostriedky v čase trvania pandémie spojenej so šírením COVID-19 boli možnosti investovania pobytových zariadení do nákupu germicídnych žiaričov veľmi obmedzené, s pomocou a vďaka Nadácií EPH sme jednorazovo zabezpečili 10 kusov žiaričov, ktoré sú plne využívané v našich zariadeniach a boli do prevádzky uvedené v čase, keď bolo nevyhnutné zvýšiť nároky na ochranu a prevenciu zdravia prijímateľov a zamestnancov.

Ako poskytovateľ sociálnych služieb kladieme dôraz na prevenciu pred možným šírením sa nákazy COVID 19 v našich zariadeniach a dbáme na ochranu zdravia a života našich zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú s ohľadom na ich zdravotné znevýhodnenia najviac rizikovou a ohrozenou skupinou koronavírusom.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.