Projekt I – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Projekt I – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho
26. júla 2018 SpKCH
MSMMK SNV

Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je zameraný na zriadenie MŠ s kapacitou 19 miest. Projekt nadväzuje na skúsenosti zriaďovateľa so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.

Dokumenty o realizácií projektu nájdete nižšie:

Zmluva o dielo

Zoznam subdodávateľov

Rozpočet

Harmonogram prác

Zmluva o spoločnej spolupráci zhotoviteľov