Aktuality

Čo máme nové?

Projekt I – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

pridal: SpKCH | dátum: 26. júla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je zameraný na zriadenie MŠ s kapacitou 19 miest. Projekt nadväzuje na skúsenosti zriaďovateľa so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.

Dokumenty o realizácií projektu nájdete nižšie:

Zmluva o dielo

Zoznam subdodávateľov

Rozpočet

Harmonogram prác

Zmluva o spoločnej spolupráci zhotoviteľov

19.9.2019 – Objednávka na mobilný interaktívny set: ITMS kód projektu: 302021H846 – objednávka v PDF