„Pripravte cestu Pánovi…“ Advent v DS Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej

„Pripravte cestu Pánovi…“ Advent v DS Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej
12. decembra 2017 SpKCH
Priprava na Vianoce NO 2

Príprava na Vianoce znamená pre mnohých hektický čas, upratovanie, nakupovanie darčekov,   pečenie a varenie sviatočných jedál.

Advent však pôvodne znamená obdobie spomalenia, upokojenia, rozjímania, príprava na príchod Spasiteľa. Advent začína prvou adventnou nedeľou. Počas celého tohto obdobia sa nielen v cirkevnom kalendári stretávami s rôznymi symbolmi a známymi biblickými postavami.

V našom Charitnom dome Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove sme si  pre klientov pripravili  nástenný adventný kalendár, do ktorého sme skryli rôzne prekvapenia. Každý deň až do Vianoc budeme vyberať z čižmičiek jednotlivé prekvapenia. Začali sme už 1. decembra. Tento deň sme si porozprávali o vianočných zvykoch v našich rodinách – tradíciách, prípravách, štedrovečerných jedlách. Pripravili sme spoločne adventný veniec so štyrmi sviecami – azda najvýraznejší symbol adventu. Ich plameň symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý ako svetlo sveta rozptyľuje temnotu. Čím je viac svetla, tým je príchod Krista bližšie.

Medzi ďalšie prekvapenia z adventného kalendára sme pripravili návštevu Mikuláša, vianočné predstavenie detí z MŠ, rorátnu sv. omšu, spoločné pečenie medovníkov, zdobenie vianočného stromčeka, spoločné vianočné posedenie s kapustnicou, spoločné rozprávania o svätcoch z adventného obdobia – sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucia a pod.

Každý deň adventu nás sprevádza jeden príbeh od Bruna Ferrera z knižky Adventný kalendár.

Spoločným prežívaním adventného obdobia  aj prostredníctvom zaujímavej formy priblíženia vianočných symbolov sa chceme  dostatočne pripraviť na príchod Spasiteľa.

Dúfame a pevne veríme, že našim klientom spríjemníme a spestríme adventné a predvianočné očakávania.

Priprava na Vianoce NO