Pripomíname si Svetový deň migrantov a utečencov

Pripomíname si Svetový deň migrantov a utečencov
19. januára 2016 SpKCH
Mondou, Chad - December 8, 2012: The picture was took in the desert of Chad during a morning time, we can see a group of immigrant traveling to another country, they are close to a border, when the truck full of goods break down. December 2012

Migranti a utečenci sú pre nás výzvou. Evanjeliovou odpoveďou je milosrdenstvo“, takto znie celý názov posolstva, ktoré Svätý otec František adresoval veriacim pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov. V tomto roku si ho celá cirkev pripomenula v nedeľu 17. januára 2016.
Tradíciu Svetového dňa migrantov a utečencov zaviedol pápež Benedikt XV. v roku 1914. Reagoval tak na vypuknutie prvej svetovej vojny, a pri tejto príležitosti v Taliansku po prvý krát vymenoval biskupa, ktorý mal na starosti utečencov. Jeho želanie, aby sa Svetový deň migrantov a utečencov pripomínal každý rok, našlo podporu aj u jeho nástupcov na Petrovom stolci.

V aktuálnom posolstve pre 102. Svetový deň migrantov a utečencov Svätý otec František konštatuje, že: „Tragické príbehy miliónov mužov a žien každodenne vyzývajú medzinárodné spoločenstvo. To momentálne stojí pred veľkými humanitárnymi krízami v mnohých častiach sveta.“ Pápež zdôraznil, že „migranti sú naši bratia a sestry, ktorí hľadajú lepší život ďaleko od chudoby, hladu, vykorisťovania a nespravodlivého rozdelenia zdrojov planéty, ku ktorým by mali mať všetci rovnaký prístup.“
V závere posolstva sa pápež obracia priamo na migrantov a utečencov zo slovami povzbudenia: „Nedajte si vziať nádej a radosť zo života, prameniace zo zakúsenia Božieho milosrdenstva zjavujúceho sa v ľuďoch, ktorých stretnete na svojich cestách!“