Príjemná oslava v Čenčiciach

Príjemná oslava v Čenčiciach
18. mája 2017 SpKCH
BHT21619-102

Minulú stredu, 10. mája, sme v našom zariadení, v Dome Charitas svätej rodiny v Čenčiciach oslavovali.  Bol to veľmi milý deň, ktorý nám  zabezpečila oslava narodenín našej klientky Božky. Pri tejto príležitosti sme v Čenčiciach privítali viacero Boženkiných priateľov a bývalých kolegov, ktorí sa s nami úžasne zabávali.

Božka

BHT21444-22

Dom Charitas slúži ako domov pre dospelých ľudí s mentálnym alebo kombinovaním postihnutím. Títo ľudia by tu mali nájsť svoj skutočný trvalý domov, komunitu podobnú rodine a dôstojné podmienky. Ich spôsob života má byť podobný bežnému rodinnému životu a vzdialený neosobnej inštitucionálnej starostlivosti.  Dom Charitas je zaregistrovaný ako Domov sociálnych služieb pre dospelých, a my sa snažíme naším klientom spríjemniť každý jedeň deň.

BHT21421-11