Aktuality

Čo máme nové?

Prečo niektoré deti majú šťastie… návraty domov…

pridal: SpKCH | dátum: 11. októbra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Prečo niektoré deti majú šťastie a vyrastajú s rodičmi, ktorí ich uvítajú do nášho sveta s náručou plnou lásky a nehy? Prečo iným deťom je odoprená túžba byť milované? Stala som za múrom, za ktorým bol svet pre mňa neznámy, a všetko neznáme sa obyčajne prieči mysli, ktorá je zvyknutá na istý stereotyp. Bola som na strane, ktorá poskytovala príjemné chvíle v spoločnosti mojej rodiny, ktorej vďačím za mnoho krásnych zážitkov. Ale aká je teda tá druhá strana?

Detský domovPobyt v detskom domove má byť podľa Mikloška (2008) len dočasným riešením. Z toho dôvodu sa zabezpečujú opatrenia podporujúce návrat dieťaťa do vlastnej rodiny. Rodina by mala pochopiť svoju zodpovednosť za dieťa, mala by sa aktívne spolupodieľať na možnostiach návratu dieťaťa do prirodzeného domova. Ak sa ukazuje reálna šanca, že rodičia prijmú svoju zodpovednosť za deti, je reálna a možná aj pomoc od sociálnych pracovníkov. Úlohou sociálnych pracovníkov sa tak stáva vypracovanie plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a preskúmanie možností návratu dieťaťa do jeho pôvodnej rodiny, vypracovanie plánu sanácie pôvodnej rodiny, prípadne preskúmať možnosť zverenia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Život dieťaťa v detskom domove je možno pre mnohých iba hmlistý obraz neznámeho sveta niekde na horizonte našich záujmov. Ale predsa, keď vstúpime do tohto sveta nachádzame v ňom bohatstvo darov, ktoré otvárajú naše srdcia. Ako som spomínala, na začiatku bol môj príchod do sveta detí z detských domovov tichým a pokorným. Odchádzala som z tohto sveta a znovu prichádzala a každý môj návrat tichým a pokorným aj zostal. Len už tieto dva svety nerozdeľoval múr. Ten sa premenil na priehľadné kamene, až napokon úplne zmizol. A som tomu rada. Veľmi. Za rok a pol fungovania nášho detského domova sa môžeme tešiť, že napriek náročným diagnózam a osudom našich detí sa nám spoločnou prácou a vierou podarilo vrátiť domov Damiána. A tento týždeň sa po dlhom boji dostáva domov aj Julianka.

Život nám opäť ukázal, že tvrdou prácou s Božím požehnaním sa dejú aj zázraky a ja to za zázrak pri týchto diagnózach naozaj považujem.

Mgr. Alexandra Hovancová