Aktuality

Čo máme nové?

Prečo musíme rehabilitovať

pridal: SpKCH | dátum: 4. novembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Najúprimnejším stvorením na svete je dieťa. Dieťa vlastní čistú dušu. Ľudia s mentálnym postihnutím majú čistú dušu na veky. Ostávajú večnými deťmi.

Náš detský domov je domovom detí s mentálnym postihnutím, zmyslovým postihnutím a kombináciou postihnutí. Žije v ňom deväť detí, umiestnených v jednej špecializovanej skupine. V tejto samostatnej špecializovanej skupine je prioritou vytvoriť deťom trvalé prostredie, v ktorom má dieťa zabezpečené základné potreby – fyziologické (hlad, smäd, dýchanie, spánok), potreba bezpečia, sociálne potreby (vzťahová väzba, láska, spolupatričnosť), potreba úcty (uznanie, status, prestíž, kladná odozva okolia), potreba sebarealizácie. U školopovinných detí nadväzuje výchovná činnosť na výchovno-vzdelávací proces škôl. K rozvíjaniu ich osobnosti prispieva každodenná starostlivosť opatrovateľov, zdravotného a odborného personálu.

Každodenný kolotočV každodennom kolotoči v starostlivosti o naše deti narážame na rôzne prekážky. Jednou z nich je rehabilitovanie detí. Rehabilitácia je pre naše deti kľúčovou terapiou, ktorú v miere, akú by deti potrebovali nedokážeme zabezpečiť. Boríme sa v byrokracii zdravotníctva a nedarí sa nám nájsť v okolí rehabilitačného lekára, ktorý by do svojej starostlivosti vzal všetky naše deti. Aktuálne máme rehabilitované štyri z deviatich detí. Rehabilitovanie, ktoré spočíva v masážach celého tela, lavatermových zábaloch, cvičením na fit lopte, cvičením s prvkami Vojtovej metódy si zabezpečuje z vlastných zdrojov a vlastným zaučeným personálom. Naše deti s diagnózami ako ťažká detská mozgová obrna, svalová dystrofia, rázštep chrbtice ostanú celý život ležiaci. Je nutné ich pravidelne polohovať a predchádzať vytvoreniu dekubitov, masírovať celé telo, čo prispieva k správnemu prekrveniu a toku lymfy a zabraňuje bolestivým kontraktúram končatín. Cvičením pomáhame neaktívnym svalom stať sa aktívnym. U detí, ktoré nedokážu samostatne sedieť pracuje na samostatnom sede, u detí, ktoré už dokážu sedieť sa snažíme podporovať plazenie, u ležiacich detí je našou hlavnou úlohou urobiť maximum aby sa ich stav nezhoršoval. K celkovému zlepšeniu zdravotného stavu by sme potrebovali zlepšiť vybavenie nášho zariadenia, keďže toho času je naša rehabilitačná vaňa trvalo pokazená nedokážeme poskytnúť hydroterapiu, ktorú by deti potrebovali.

Hydroterapiou – vodoliečbou sa dosahuje zlepšenie rozsahu telesného pohybu a svalovej zložky pri aktívnom cvičení. Počas cvičenia sa praktizujú metódy psychologického pôsobenia. Správne zvolená a dávkovaná hydroterapia má nasledujúce priaznivé účinky:

  • tepelné hospodárstvo: vyrovnáva poruchy prekrvenia a trénuje regulačný systém
  • nervový systém: napomáha správnej funkcii vegetatívnych reflexov a vyrovnanie základného napätia oboch zložiek vegetatívneho nervového systému
  • zlepšenie krvného obehu
  • koža zlepšuje nielen prekrvenie, ale aj výživu a premenu látok v koži, zlepšeniu imunitných vlastností kože

Existujú rôzne rehabilitačné vane a vírivky, celotelové i končatinové . Pre naše deti by bola najvhodnejšia celotelová rehabilitačná vaňa s pred prípravou na zdvihák a sedákom do vody, keďže potrebuje zabezpečiť bezpečný sed .Aplikáciou vodoliečby môžeme skvalitniť fyzický stav detí a predchádzať tak ochoreniam.

Dom Charitas sv. Jozefa

Galéria