Aktuality

Čo máme nové?

Pracovné stretnutie realizačných tímov Housing-first

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 3. marca 2022 | kategória: Aktuálne správy

V dňoch 17. a 18. februára v Charitnom Dome v Dolnom Smokovci sa stretli pracovníci jednotlivých charít zapojení do realizácie projektu Housing first.  Išlo o spoločné pracovné  stretnutie  realizačných tímov zo Spišskej katolíckej charity, Arcidiecéznej charity Košice, Trnavskej arcidiecéznej charity, Diecéznej charity Nitra, Vaša Charita Lučenec a Pre človeka Poprad.

Cieľom stretnutia bolo vzájomné zoznámenie  zamestnancov pôsobiacich v projekte, oboznámenie sa s fungovaním a napredovaním pri realizácii projektu ako aj zdieľanie, s akými ťažkosťami sa počas svojej práce stretávajú. 

 V rámci edukačných aktivít sa uskutočňovali vzdelávacie bloky zamerané  na metódy a techniky sociálnej práce aplikované  pri realizácii projektu, ako aj v oblasti realizácie verejného obstarávania bytov.

Počas stretnutia pracovníci dostali priestor na výmenu skúsenosti, získavanie nových postupov práce a zároveň povzbudenie pre ďalšie obdobie tejto náročnej práce.

Realizačné tímy sa rozhodli, že budú pokračovať v týchto aktivitách. Vďaka nim získajú potrebné odborné vedenie a  sú im nápomocne pri napĺňaní cieľov projektu.