Práca & dobrovoľníctvo

Viac rúk viac urobí. Pômožte nám pomáhať tým, ktorí to potrebujú a tam, kde to najviac potrebujú.

Prostredníctvom vašej služby budeme môcť ešte lepšie fungovať a zabezpečovať služby aj na miestach, kam sa bez vás len tak ľahko nedostaneme. Dajte nám vedieť, kto a odkiaľ ste, a tiež to, akým spôsobom by ste s nami chceli spolupracovať. Vyplňte krátky dotazník a my sa s vami spojíme.

Meno a priezvisko (povinné)
Váš email (povinné)
Telefonné číslo (povinné)
Miesto, kde by som chcel vykonávať dobrovoľnícku činnosť
Aké sú tvoje časové možnosti? (povinné)
Ako by som vedel/chcel pomôcť; Aké zručnosti, znalosti viem/chcem ponúknuť? (napr. absolvované kurzy, vodičský preukaz, počítačové zručnosti, predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníctvom, ...) (povinné)
V prípade organizovania zbierky si ochotný/á sa jej zúčastniť? (povinné)
 Áno Nie
O možnosti dobrovoľníckej pomoci som sa dozvedel
 zo stránky z facebooku od známeho od pracovníka Charity od klienta Charity
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom vytvorenia menného zoznamu osôb určených na dobrovoľnícku činnosť prevádzkovateľovi "Spišská katolícka charita" (povinné)
 Áno Nie