Potrebujeme sa navzájom

Potrebujeme sa navzájom
14. augusta 2017 SpKCH
IMG_109

Stretnutie dvoch spriaznených duší p. Márie a Alžbety, bolo jedinečné. A niečo podobné  môžeme zažiť aj my. Navštívenie Panny Márie, tento sviatok nás oslovil tým, že naša služba a práca v Charite sa tiež podobá takýmto navštíveniam medzi nami a našimi zariadeniami.

Mária s radosťou v srdci a s Ježišom sa ponáhľa navštíviť príbuznú Alžbetu. Je plná nedočkavosti, aby sa mohla s niekým podeliť o najväčšiu radosť jej života. O Ježiša! Priniesť Krista iným ľuďom, to môže byť aj našou výsadou.

Prežívame čas prázdnin a dovoleniek, pouvažujme, ku komu budeme „putovať“ na dovolenku, či na návštevu príbuzných alebo známych. Nemusia to byť kilometre, aby som niekoho obdarovala svojou obetavou láskou, úsmevom, dobrou náladou, povzbudivým slovom, láskavým pohľadom…

Koho má Pán povzbudiť? Koho navštíviť? Možno chorého priateľa, opusteného suseda, ktorý sa veľmi poteší môjmu príchodu. Možno kolegu, ktorý zápasí s nejakým problémom. Nesmieme si myslieť, že naša prítomnosť pri návšteve kohokoľvek nestojí za nič. Naopak, svojou prítomnosťou sa môžeme pre mnohých stať požehnaním, ktoré už možno dlho hľadali!

naucte sa

Je čas, aby sme aj počas týchto dovolenkových dní boli spolu so svojími rodinami, deťmi a ostatnými. Aby sme sa navzájom navštevovali, potešili a pomohli si, tak ako to urobila Panna Mária keď išla navštíviť svoju príbuznú sv. Alžbetu.

Panna Mária  úplne uverila Bohu a preto mohla spievať Magnificat, už od prvého okamihu počatia. Nebola to pre ňu „nejaká všedná udalosť“. Ona je požehnaná a plná milosti a tak všetko, čo robí, dostáva vyšší zmysel. Nie je to všedná udalosť, pretože Mária je plná Boha a tak aj jej Návšteva je zároveň Božou návštevou.

Naše stretnutia s inými ľuďmi môžu byť banálne, dokonca môžu byť aj katastrofálne, ale Návšteva Panny Márie u jej príbuznej Alžbety, robí na nás iný dojem.

Máriina návšteva je vzorom pre každé naše stretnutie medzi nami navzájom, alebo s inými ľuďmi. Predovšetkým si musíme uvedomiť, že viac pôsobíme tým, čím sme, ako svojími rečami. Na ľudí nepôsobia naše slová, ale predovšetkým naše bytie.

Tajomstvo tohto sviatku nám chce povedať, že ak sa majú naše stretnutia s druhými ľuďmi stať požehnaním, aj my musíme byť tými, ktorí neprinášajú seba, ale Božie slovo, a z ktorých vyžaruje Duch Svätý. Ak prinášame len seba, nie sme pre druhých požehnaním.

Až aj z nás bude vyžarovať Duch Svätý, budú ľudia podobne ako Alžbeta hovoriť: odkiaľ mám to šťastie, že si prišiel ku mne.“

Človek je od prvého okamihu stvorený pre Dobro, je určený na to, aby skrze zážitok ľudskej dobroty prežíval a poznával dobrotu Boha.

Prajeme vám pokojné a požehnané dni počas dovoleniek a pripájame aj slová na cestu, aby vás všetkých Pán požehnával a sprevádzal na všetkých cestách.

IMG_901

Slová na cestu

Nestrácaj nádej, ale rozhodni sa vyjsť a milovať, lebo láska je základom pravej evanjelizácie. Láska privedie ľudí späť do Cirkvi viac než čokoľvek iné.
Boh ťa poveril, aby si pre neho urobil/a niečo zvláštne. Každý je stvorený, aby niečo pridal k životu, aby povzbudil ľudí, dával a nie len bral. Je to zabudované do tvojej duchovnej DNA.
Nebudeš spokojný/á, kým nezistíš, aké je tvoje povolanie. Ak neurobíš krok vpred, dielo sa neurobí.
Je to veľké dielo, ale máš veľkého Boha.
Je to náročná práca, ale dostal/a si všetky milosti, aby si ju vykonal/a.
Je to zložitá práca, ale môžeš sa spoliehať, že ťa druhí podporia – a môžeš sa spoliehať na Pána!
Pane, používaj ma na budovanie svojej Cirkvi.