Potravinová pomoc máj-jún 2017

Potravinová pomoc máj-jún 2017
13. júna 2017 SpKCH
IMG_20170524_102907

V štvrtej etape potravinovej pomoci pracovníci Spišskej katolíckej charity opäť zabezpečili distribúciu potravinových balíčkov v počte 11911 kusov a hygienických balíčkov 8246 kusov, 4996 poberateľom hmotnej núdze (PvHN) v regiónoch Orava, Liptov, Spiš, v deviatich okresoch Detva, Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Námestovo, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Tvrdošín,  a to v 214-tich obciach.

Výdaj potravinovej pomoci bol realizovaný od 17.5.2017 a pomaličky a blíži ku koncu. Potravinové a hygienické balíčky boli určené príjemcom podľa zoznamov, ktoré zostavilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Na balíčky mali nárok rodiny s nezaopatreným dieťaťom, alebo deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, príjemcovia PvHN, ktorí dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, príjemcovia PvHN, ktorí sú invalidní a nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, príjemcovia PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

Osoby, ktoré mali nárok na potravinový balíček boli informovaní prostredníctvom SMS, telefonátu, v spolupráci s mestskými a obecnými úradmi,  farskými úradmi prípadne osobným oslovením alebo listom.

Začiatok ďalšieho kola potravinovej pomoci je naplánované na 28. augusta 2017.