Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová pomoc aj v Ružomberku

pridal: SpKCH | dátum: 12. septembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Začiatkom septembra prišla potravinová pomoc aj k nám do Ružomberka. Zariadenie v Ružomberku je špecifické tým, že k sídlu, kde skladujeme a následne odkiaľ distribuujeme potravinové balíčky je ťažký prístup a dokáže sa tam dostať len malý kamión. Zložiť palety s potravinami je potrebné už na ceste pred zariadením a do budovy sa musia nanosiť ručne, čo je dosť náročné.

V takýto deň spolupracujeme aj s mestskou políciou, pretože blokujeme ulicu, ktorá je na niekoľko hodín nepriechodná a kamión musí od nás odchádzať cez pešiu zónu. Veľmi nám pomohla aj sociálna pracovníčka p. Jacková z Úradu práce mesta Ružomberok, ktorá nám zabezpečila posily, dostatočný počet t.z. VPPčkárov, ktorý vytvorili ,,ľudskú reťaz“ a balíčky sme v rekordne krátkom čase umiestnili do našich priestorov, kde sú zatiaľ skladované.

Bc. Daniela Baníková – Baštigálová, poverená riadením ADS Charitas Ružomberok