Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová pomoc aj v okrese Ružomberok

pridal: SpKCH | dátum: 2. marca 2018 | kategória: Aktuálne správy

Potravinová pomoc sa rozdáva núdznym niekoľkokrát za rok. Prvá etapa v roku 2018 prebieha práve teraz. V polovici februára sme dostali „zásielku“ potravín, kamiónom k nám do zariadenia v Ružomberku priviezli potravinové balíčky pre poberateľov v okrese Ružomberok. Počas celej etapy rozdávania potravinovej pomoci skladujeme balíčky u nás v zariadení odkiaľ ich následne distribuujeme do jednotlivých obcí.

Vykladanie potravinových balíčkov v kamióna do nášho zariadenia je pomerne komplikované. Sídlime na jednosmernej ulici a preto vždy spolupracujeme aj s mestskou políciou, ktorá pre nás na potrebný čas ulicu uzavrie a netvoria sa zápchy. Balíky musíme preniesť z ulice, kde stojí kamión, do nášho zariadenia čo tvorí cca 50 metrovú vzdialenosť. Pri výkladke je to hodný kus cesty. Vďaka vynikajúcej spolupráci so sociálnou pracovníčkou mesta p. Jackovou, ktorá nám zabezpečila v rámci VPP mužov, a tí balíky šikovne preniesli do zariadenia. Týmto chcem vysloviť spomínanej pracovníčke poďakovanie za pomoc a spoluprácu. Ružomberčania si už na základe oznámenia vyzdvihujú potravinové balíky u nás z zariadení, na Charite. Príjemcovia pomoci z obcí v okrese Ružomberok dostávajú balíky priamo vo svojom domove. Na obecný úrad vždy pošleme oznámenie, kedy do danej obce prídeme, aby primárnym príjemcom (tým ktorí sú na zozname z MPSVaR) oznámili, že prídeme a boli doma, t.j. mohli prevziať potravinovú pomoc. Pracovníci obecných úradov sú vo väčšine veľmi ústretový pre svojich občanov a dotknuté osoby upozornia. V daný deň naložíme potrebný počet balíkov pre obec do auta a dovezieme priamo k prijímateľom pred ich obydlie. My sme poňali filozofiu potravinovej pomoci naozaj ako pomoc pre núdznych. Ak je niekto v hmotnej núdzi, nemá financie na cestu autobusom do Ružomberka a späť, aby si prišiel pre balík potravinovej pomoci, preto na naše náklady rozvážame balíky do jednotlivých obcí.

Bc. Daniela Baníková-Baštigálová
poverená riadením ADS Charitas Ružomberok