Aktuality

Čo máme nové?

Pôstny čas s deťmi v dome Charitas Trstená

pridal: SpKCH | dátum: 4. apríla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Pôstne obdobie je časom, kedy viac rozjímame nad Ježišovou cestou s krížom a porovnávame ju s realitou nášho života. Deti zo ŠKD pri ZŠ s MŠ R: Dilonga sa pomodlili krížovú cestu spolu so starkými v Charitnom dome sv. Františka z Assisi v Trstenej. Zamyslenia pri jednotlivých zastaveniach doplnili dramatizáciou i pesničkou. Dramatizácia umožňuje hlbší rozmer prežívania a pochopenia Ježišovho utrpenia. Zároveň sme spoločne prosili o potrebné milosti a silu prekonávať životné ťažkosti, aby náš život napriek problémom a nezdarom skončil víťazstvom.