Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc aj vďaka nadácii EPH

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 10. mája 2024 | kategória: Nadácia EPH

Aj v tomto roku sme sa zapojili do výzvy Nadácie EPH a uchádzali sme sa o projekt. Žiadosti bolo vyhovené a v rámci projektu už prebehol 1. zber žiadostí, tento rok v 1. kole sme mali rekordný počet a to 40 žiadostí, z ktorých komisia vybrala a schválila 28.

Zatiaľ sme v rámci projektu EPH pomohli rodinám v núdzi elektronikou (chladničky, práčky, sporáky a mikrovlnka). 

Rodine s členom v domácnosti s onkologickým ochorením v poslednom štádiu, sme pomohli nákupom brikiet, aby v tomto najťažšom období života mohli byť v teple.

Najťažšie sú na tom rodiny, kde sa trápia s ochorením dieťaťa alebo rodiča, prichádzajú o príjem a liečba je finančne náročná.

Rodinám, ktoré sme podporili v rámci projektu EPH sa snažíme pomáhať aj inými formami a to sociálnym poradenstvom a potravinovou pomocou.