Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhate spolu s nami

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 12. februára 2023 | kategória: Aktuálne správy

Milí návštevníci,

poznáte nás už 32 rokov a viete, že vždy stojíme na strane núdznych bez ohľadu na ich vierovyznanie, rasu, orientáciu či politické zmýšľanie. Do ich života môžeme vstupovať v pravý čas aj vďaka Vašej podpore. Vďaka Vám dokážeme dofinancovať pomoc, služby ale aj zariadenia, na ktoré verejné financie nestačia.

Sme najväčším neverejným poskytovateľom pomoci a sociálnych služieb.

Obetavá podpora našich charitných pracovníkov týmto núdznym vracia nádej a zmenšuje ich utrpenie. Pomáhať môžu aj vďaka vám.

Charita je dielom cirkvi, je to Božie dielo, do ktorého je pozvaný každý jeden z nás. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dobrý skutok, za každý milodar, lebo takto cez nás Boh prichádza k ľuďom aj v tejto dobe. Pozývame Vás a poskytujeme Vám priestor organizovane pomáhať núdznym.

Nech Vám Vašu štedrosť odplatí Pán!

Prosíme Vás, pomôžte nám pomáhať aj naďalej.

IBAN: SK43 7500 0000 0040 3127 1354
VS : 4120711

Ďakujeme.