Podujatie ParaSport 24 Tour podporilo aj nás

Podujatie ParaSport 24 Tour podporilo aj nás
2. júna 2017 SpKCH
para

V nedeľu 28. mája 2017 sa na námestí v Spišskej Novej Vsi uskutočnila krásna akcia na podporu benefičného podujatia „Parasport24 Tour“. Cieľom podujatia je poukázať na potrebu pomáháť hendikepovaným, chorým a sociálne slabším, každý rok sa pomáha aj v našom meste. Bol to už 10. ročník, kde sa zúčastnení pokúsili o slovenský rekord s názvom „Najvyšší počet bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí“. Spoločne s primátorom mesta Spišská Nová Ves a prezidentom Slovenskej republiky, Andreja Kisku, do pedálov po šošovkovitom námestí šliapalo  700 ľudí rôzneho veku, čím vytvorili nový slovenský rekord.

ParaSport SNV1

Svojou návštevou poctil túto akciu aj spomínaný prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, medzi známymi osobnosťami sme mohli vidieť Bibianu Ondrejkovú, Zuzku Vačkovú, Maťa Haricha či Martina Šmahela. Charitatívny rozmer podujatia sa dotkol aj nás, spoločnosť Whirpool corporation, ako jeden z partnerov projektu, venovala 2 automatické práčky. Prostredníctvom mesta Spiššká Nová Ves a OZ VENUS jedna práčka poputovala práve do Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Z rúk moderátoriek Zuzky Vačkovej a Bibiany Ondrejkovej si riaditeľka Mgr. Alexandra Hovancová prebrala darčekovú poukážku. Veľké poďakovanie patrí aj primátorovi mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jánovi Volnému, PhD. za to, že sa rozhodol dar smerovať práve nám a a Júlii Harčárovej , OZ VENUS, za sprostredkovanie užitočného daru.

Video: Parasport 24 Tour (TV Reduta SNV)

ParaSport SNV5