HUMANITÁRNA POMOC

A LIEKY PRE UKRAJINU

Charita bola od prvých dní na hranici s Ukrajinou, aby pomohla ľuďom zasiahnutých vojnou.

 

V úlohe pokračujeme a potrebujeme Vašu finančnú podporu. Aby sme ďalej pomáhali zmierňovať dôsledky vojnovej situácie a pomáhali ľuďom v núdzi naplniť ich základné životné potreby.

TU TREBA VLOŽIŤ PRIAMO FORMULÁR DARUJME

<- fotka je iba ilustračná, bude sa meniť.

aKO VYUžíVAME VAšU POMOC

200€ NA LIEKY

200 EUR stoja lieky pre 10 pacientov na mesačné obdobie, ktorá zachránia život.

 

Sme v kontakte s nemocnicami v Užhorode, v Mukačeve a v ďalších nemocniciach na Zakarpatí aj v priamo vojnou zasiahnutých oblastiach. Pre nemocnice zabezpečujeme inzulín, antibiotiká, lieky na astmu, srdcovo-cievne choroby, imuno-supresívne choroby, lieky od bolesti. Lieky a zdravotnícky materiál osobne odovzdávame priamo v nemocniciach, v spolupráci s Ukrajinským červeným krížom.

100€ NA JEDLO

Za 100 EUR nakŕmime denne 50 detí, matky a starých rodičov schovávajúcich sa v školách na Zakarpatí.

 

Potravinovú pomoc a základné hygienické potreby, ktoré kúpime, nabalíme do jedného kamióna a doručíme ľuďom v núdzi. Pre školy, miesta núdzového ubytovania a komunity starajúce sa o utečencov a ľudí trpiacich vojnovým konfliktom na Ukrajine. Do týchto miest priamo na Ukrajine pravidelne chodíme a materiál odovzdávame.

20€ NA TEPLÚ DEKU

Za 20 EUR kúpime jednu teplú deku a odovzdáme ju do utečeneckých centier na západnej Ukrajine, ktoré prijímajú stále nových utečencov z vojnou zasiahnutých oblastí. 

 

Potreby zisťujeme cez našich lokálnych partnerov a ukrajinský Caritas. Na základe týchto informácií reagujeme na aktuálne urgentné potreby najmä v mestách na Zakarpatí, ale aj v zasiahnutých oblastiach.

Finančnou podporou pomáhate v zabezpečovaní pomoci utečencom a núdznym z Ukrajiny,

cez činnosť Slovenskej katolíckej charity, priamo na Ukrajine a tiež na Slovensku.

"Naša pomoc ide do rúk partnerov na Ukrajine, ktorých poznáme. Je adresná a musí byť rýchla, aby sme vedeli zachrániť životy a zmierniť utrpenie."
Viktor Porubský
Koordinátor pomoci pre Ukrajinu

Slovenská katolícka charita zabezpečuje charitatívnu a sociálnu pomoc už od roku 1927. Pomáha tým, ktorí sa nevedia o seba postarať a ktorých postihne nešťastie. Pomáhame bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženského vyznania či presvedčenia.  Naše účtovné uzávierky a výročné správy sú overované nezávislým audítorom. Patríme do celosvetovej siete katolíckych charít CARITAS internationalis, jednej z najväčších mimovládnych charitatívnych organizácií na svete.

Sledujte kam dorazila pomoc zakúpená vďaka vašim príspevkom a ako pomáhame.