Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie za dlhoročnú a obetavú prácu

pridal: SpKCH | dátum: 3. augusta 2017 | kategória: Aktuálne správy

Boženka ĎAKUJEME

Koľko rokov je dosť ? Túto otázku som si kládla keď som sa do očí pozerala našej Boženke Korkošovej. Posledný júlový deň som jej v kruhu pracovníkov Domu Charitas sv. Jozefa   vyslovila poďakovanie a uznanie za dlhoročnú, obetavú prácu v prospech klientov, ale aj zamestnancov nášho zariadenia. Boženka je doslovne srdcom domu DCHSJ. Vďaka nej som mala začiatok v tomto zariadení oveľa jednoduchším, som presvedčená, že nikto nemá lepší prehľad o dome ako ona.  Boženka sa dožila významného životného jubilea 60 rokov a zároveň  po dovŕšení dôchodkového veku sa po neuveriteľných 20 rokoch s nami a charitou rozlúčila. Najemotívnejšou časťou lúčenia bolo pre mňa vyslovenie slov, že už môže odísť, lebo vie, že dom a deti sú v tých správnych rukách. Chcela by som jej touto cestou vysloviť veľké poďakovanie za celú Spišskú katolícku charitu a do ďalších rokov jej popriať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Nech sa môže konečne venovať svojím milovaným vnúčatám a my pevne veríme, že nás bude navštevovať. Boženka MY ĎAKUJEME.

Riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa, Mgr. Alexandra Hovancová