Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie p. riaditeľke Mgr. Veronike Tyrolovej z DCH v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 20. januára 2021 | kategória: Aktuálne správy

Súčasná pandemická situácia súvisiaca s výskytom infekčného ochorenia Covid 19 ovplyvňuje  a sťažuje životné podmienky všetkým ľuďom na celom svete a zle na nich vplýva hlavne obmedzená sloboda pohybu. Všetci sme boli nútení zmeniť zaužívaný spôsob života a mnohí ostali izolovaní vo svojich domovoch. Toto obmedzenie pocítili hlavne počas Vianoc aj všetci prijímatelia sociálnych služieb a to nielen v našom zariadení v Rabči. Museli sa zmieriť s tým, že sa nebudú môcť stretnúť so svojimi najbližšími.

Momentálne nemáme toľko času aby sme sa im naplno venovali, pretože neustále sledujeme nové nariadenia a usmernenia, ktoré sa každú chvíľu menia.

Je potrebné ich o tom informovať, sú z toho unavení, nechápu prečo sa to stále mení, hnevajú sa a majú strach aby sa nenakazili koronavírusom. 

Snažili sme sa im preto pripraviť čo
najkrajšiu a pokojnú vianočnú atmosféru.

Všetci sme sa  zapájali do priprav na vianočné sviatky,
ktoré boli nakoniec zvládnuté na výbornú a každý mal
z toho radosť

Napätie medzi nimi bolo aj z dôvodu odchodu do dôchodku pani riaditeľky, Mgr. Veroniky Tyrolovej, na ktorú  už boli za tie roky zvyknutí a preto boli plní očakávania a napätia, kto ju nahradí.

 

Predpokladali, že to bude niekto nový, koho vôbec nepoznajú.

No tieto obavy z nich rýchlo opadli keď im oznámili, že novou riaditeľkou bude ich terajšia sociálna pracovníčka Mgr. Ľudmila Valková, ktorá s nimi v zariadení spolupracovala a pomáhala im už osem rokov.

Veľkým prínosom v tejto pandemickej situácii bude aj psychologička, ktorá nastúpila pred pár dňami do nášho Zariadenia núdzového bývania pre týrane matky s deťmi.

V DCH bude všetkým nápomocná a taktiež bude zmierňovať dopady súčasnej doby.

Pani Veronike Tyrolovej sme za všetko srdečne poďakovali a popriali jej všetko dobré do ďalších rokov nielen kolegovia a zamestnanci SpKCH, ale aj prijímatelia sociálnych služieb.

Pre všetkých bola veľkým prínosom a obohatením. V našom Dome v Rabči bola mamou pre každého.

Navždy ostane v našich srdiečkach a patrí jej VEĽKÉ ĎAKUJEM.

Nech ju Pán Boh požehnáva, Panna Mária ochraňuje a Duch Svätý sprevádza.

Za článok a fotografie ďakujeme p. Mgr. Ľudmile Valkovej, novej riaditeľke DCH sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

V jej novej pracovnej úlohe jej zároveň želáme všetko dobré. 🙂