Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie Nadácii Henkel

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 4. októbra 2021 | kategória: Aktuálne správy

„Stará mama vravievala!“ – odpovedajú deti na otázku od koho vedia ako funguje tkáčsky stroj.

 My túto informáciu máme priamo od našich klientok v dennom stacionári Dom Charitas sv. Štefana v Domaňovciach, ktoré uchovávajú svoje živé spomienky a vďaka Nadácii Henkel ich dokážu pretvoriť do krásnych tkáčskych produktov. 

Nadácia Henkel nám na základe možnosti zapojiť sa do výzvy poskytla financie na kúpu tkáčskeho zariadenia. Názov úspešného projektu je „Stará mama vravievala!“ – zachovanie tkáčskych tradícií.

Ďakujeme Nadácii Henkel, že nám aj týmto spôsobom pomáha uskutočňovať sny našich klientov a rozvíjať ich zručnosti, či naopak obnovovať spomienky.

Krásne poďakovanie vyjadrila slovami aj Lenka Gurská (Koordinátorka opatrovateľskej služby a denných stacionárov):

„Ďakujeme Nadácií Henkel za finančný príspevok na zakúpenie tkáčskych krosien do denného stacionára Dom Charitas sv. Štefana v Domaňovciach. 

Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára sú nadšení, ožívajú v nich spomienky na časy ich mladosti, sú očarení krásou tkáčskych krosien a výrobkami, ktoré vznikajú pod ich rukami. Srdečne ďakujeme!“