Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie firme Tlačiareň Kubík

pridal: SpKCH | dátum: 26. júna 2021 | kategória: Aktuálne správy

Naši zamestnanci denného stacionára bl. Zdenky Schellingovej v Námestove sa boli poďakovať, ale tiež aj odovzdať darček firme Tlačiareň Kubík z Námestova, za dlhoročné poskytovanie materiálu v podobe farebných a lepiacich papierov, z ktorých naši prijímatelia sociálnych služieb potom zhotovujú tieto krásne obrázky.

Vrúcne  Pán Boh zaplať!

 

Text a foto: zamestnanci denného stacionára bl. Zdenky Schellingovej Námestovo