Aktuality

Čo máme nové?

Pochod za život

pridal: SpKCH | dátum: 14. septembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Pochod za život


Pochod nadväzuje na úspešný prvý Národný pochod za život, na ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo 80 000 občanov. Charakter pochodu je radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úcty voči každému. Zvláštna pozornosť sa bude na Národnom pochode za život v Bratislave venovať situácii tehotných mám v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Z pochodu by nikto nemal odísť bez informácie, kam sa môže obrátiť tehotná mama v núdzi a ako jej vie pomôcť každý.

Týmto pochodom pokojne vyjadrujeme jednoznačné požiadavky, aby zákon a spoločnosť:
chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť,
-chránili, podporovali a vyzdvihovali rodinu založenú manželstvom muža a ženy,
-chránili rodičovské práva na výchovu detí.

Národný pochod by mal pomôcť k zmene v spoločnosti. Tá by viedla k ochrane práva na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu zmeny pociťujeme najmä v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií. Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka.

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás snaha ochraňovať život každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia.

Toto posolstvo zdieľa aj Spišská katolícka charita a zároveň pozýva všetkých, ktorí sú ochotní podporiť život v každej jeho forme.