Aktuality

Čo máme nové?

Október – mesiac úcty k starším v dennom stacionári Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 29. októbra 2021 | kategória: Aktuálne správy

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.”

Neznámy autor

Október je mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a úcte k ním. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť, čo môžeme urobiť je, spríjemniť si ju v podobe milého slova, pozornosti,  úsmevu  či pohladenia…

Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme naším starkým úctu a náklonnosť. Pre našich prijímateľov soc. služieb sme si pripravili „sladký“ program a to pečenie vaflí s ovocím a čokoládou, veselým spevom a hudbou.

V tomto mesiaci sme sa každý deň spoločne modlili modlitbu sv.ruženca v rámci Októbrovej pobožnosti  pri ikone Panny Márie, Matky Eucharistie.

 

Text a foto: zamestnanci denného stacionára Námestovo