Aktuality

Čo máme nové?

Odpustová slávnosť v DCH sv. Jána Almužníka

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 25. januára 2023 | kategória: Aktuálne správy

Klienti spolu s opatrovateľmi si 23.1. sv. omšou spojenou s odpustovou slávnosťou pripomenuli sv. Jána Almužníka, ktorému je zasvätený Dom Charitas v Novej Ľubovni.

Ján Almužník sa narodil okolo roku 550 na Cypre. Bol známy predovšetkým pre svoju dobročinnosť a láskavosť, vďaka čomu získal titul „Almužník“. Postavil a podporoval sirotince, útulky pre chudobných a nemocnice.