Aktuality

Čo máme nové?

Odpust v Dome Charitas sv. Kláry

pridal: SpKCH | dátum: 14. augusta 2018 | kategória: Aktuálne správy

Sviatok sv. Kláry


Na sviatok našej starostlivej patrónky sv. Kláry sme v sobotu prežili u nás v krízovom stredisku, Dome Charitas Sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši jeden milý, čarovný deň. Pre nás všetkých bola sv. omša, ktorú celebroval náš pán kaplán Roman Saniga, tou najkrajšom modlitbou vďaky, oslavy a prosbou, aby sme i naďalej boli veľkým požehnaním jeden pre druhého ale i pre všetkých tých, ktorí nám pomáhajú

Aj keď počasie bolo trošku kostrbaté i tak sme v záhrade zariadenia, pri bohatom občerstvení a dobrej nálade strávili ako jedna veľká rodina príjemné popoludnie. Radi sme medzi sebou uvítali aj vzácnych hostí – pána primátora Ing. Jána Blcháča, PhD. s pani manželkou.

Ďakujeme


Úprimne však chceme poďakovať aj našim dobrodincom a známym, ktorí ochotne napiekli, priniesli a obdarovali nás rôznymi mňam dobrotami. Veľká vďaka patrí aj našim dievčatám a mamkám, ktoré sa podieľali na príprave jedál, obsluhe a na celkovom cateringu akcie. A zároveň všetkým, ktorí prišli a vytvorili super príma atmosféru.

Galéria