Aktuality

Čo máme nové?

Odpust v Dome charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 2. októbra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Liturgický kalendár stanovuje sviatok sv. Hildegardy na 17. september.

Pri tejto príležitosti dňa 19. septembra 2017 o 18,15 hod. v  rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči slávil odpustovú svätú omšu duchovný správca SpKCH vdp. Vladislav Saniga. Bola obetovaná za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek  spôsobom  pomohli a  pomáhajú  našim  matkám, deťom či  zariadeniu.

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (sv. Matka Tereza)

Nech  všetkých dobrodincov a dobrovoľníkov dobrý Pán požehnáva, obdarí pokojom a nech im láskou napĺňa srdce.

Ďakujú  zamestnanci  a matky s deťmi Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Galéria