Aktuality

Čo máme nové?

Obmedzenie poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou

pridal: SpKCH | dátum: 13. marca 2020 | kategória: Aktuálne správy

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavného hygienika SR a krízového štábu Košického
samosprávneho kraja týkajúceho sa opatrení na predchádzanie vzniku a zamedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19 zverejnujeme vo veci poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou usmernenie v tomto znení:

„Prerušiť a neposkytovať terénne formy sociálnych služieb“ a „V ambulantných formách prijať a dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia a obmedziť činnosť poskytovaných sociálnych služieb iba na telefonickú a e-mailovú komunikáciu s ohľadom na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy“.

Platnosť: do odvolania