Aktuality

Čo máme nové?

O čom je Dekacert®?

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 17. apríla 2024 | kategória: Blog

Čomu sa venuje projekt Dekacert® a čo je jeho cieľom?

Dekacert® je certifikovaný etický program vyvinutý v Nemecku emer. profesorkou Elizabeth Jüneman a určený pre kresťanské inštitúcie ako nástroj pre prax k životu a práci v zariadeniach podľa kresťanských hodnôt desatora

 
Koľko ľudí z celého Slovenska patrí medzi lektorov Dekacertu®?

Lektorov pre Slovensko, resp. pre Slovenskú katolícku charitu je 13, certifikáciu si obnovujú každé 4 roky preskúšaním. Spišská katolícka charita má lektorky dve.

Každý lektor má svoj vlastný štýl učenia, no vždy ho prispôsobí danej, službe, zariadeniu, životu v ňom, typu prijímateľov našich služieb, typu kolektívu pracovníkov. Najprv prebieha komunikácia s manažmentom, no postupne všetci zamestnanci zariadenia prejdú Dekacertom®.

 

V koľkých zariadeniach Spišskej katolíckej charity sa už uplatnili hodnoty Dekacertu® a aké sú výsledky?

Odpovedá Jana Benická, lektorka: „Keďže my, ako lektori sme boli certifikovaní na konci roku 2022, počas ďalšieho roku to boli len také prvé „lastovičky“. Dekacert®  za ten prebehol v 17 zložkách deviatich zariadení našej charity. Prináša možno nie ešte ovocie, ale prvé púčiky, skúšame meniť svoje zvyky, upravovať štýl práce, reakcie, komunikáciu, usporiadanie hodnôt, pohľad na svet z inej perspektívy. A viete, že mnohé z nás zistili, že to, čo robia, bolo správne a mysleli si, že treba omnoho viac? Ale Pán to od nás nežiada… 🙂 On ráta s našimi emóciami, pádmi, slabosťami, lebo takých nás stvoril…“

 
Pri akej príležitosti sa konala v apríli 2024 konferencia a aká je ďalšia vízia tohto projektu?

Odpovedá Jana Benická, lektorka: „Medzinárodná konferencia Dekacert® sa konala pri príležitosti ukončenia jej prvej časti, kedy sa zhrnuli všetky výsledky a ovocie, ktoré doniesla. Jednotliví lektori a prednášajúci mohli vydať svedectvo prítomným a hosťom. Zároveň sme spolu so svojím prezidentom, o. biskupom Tomášom Galisom, zažili krásne chvíle sv. omše, spoločenského programu. Je nám cťou, že Slovensko je v poradí treťou krajinou, kde sa Dekacert® ako etický program pre charitne organizácie zavádza a má veľkú a veľmi dobrú odozvu. Čo sa týka vízie Nateraz je to oboznámiť s Dekacertom® tých, ktorí ho ešte nezažili, aplikovať ho i naďalej do zariadení a služieb Spišskej katolíckej charity. Ak bude akreditovaný, nech sa nesie a žije v inštitúciách, kde konať dobro je prirodzenosť.“