Aktuality

Čo máme nové?

NTCH v dennom stacionári v Námestove

pridal: SpKCH | dátum: 23. júna 2021 | kategória: Aktuálne správy

Aj my chceme ukázať, že máme otvorené srdcia pre každého a spoločne sme sa v rámci Národného týždňa charity zapojili, do projektu “Srdcom chariťák“.  Nejde len o prázdne slová, ale o vzájomnú pomoc, či starostlivosť o tých, ktorí to najviac potrebujú.   

Napriek tomu, že  sme neubehli stovky kilometrov, zažili sme týždeň plný zábavy, športových aktivít, či výtvarných činností,  ktorých cieľom bola podpora aj kognitívnych funkcií. Spoločnými silami sme vytvorili veľké srdce z papiera, ktoré si vyžiadalo veľkú dávku trpezlivosti či fantázie.

Taktiež nás zaujala výzva o dobrých skutkoch, do ktorej sme sa počas týždňa zapojili a vzájomne si pomáhali. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto skvelého projektu a veríme, že pomoc a podpora tým, ktorí to potrebujú sa stane čoraz viac prirodzenou súčasťou každodenného života nás všetkých.