Novokňazské požehnanie v Dome Charitas sv. Jána Almužníka

Novokňazské požehnanie v Dome Charitas sv. Jána Almužníka
5. júla 2017 SpKCH
novokňazké požehnanie 1

V našom novom zariadení, v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni sme boli koncom júna poctení návštevou novokňaza Tomáša Tomuska, ktorý nám udelil novokňažské požehnanie, veľmi si to vážime. Na oplátku mu zamestnanci a klienti domu dali prísľub, že bude súčasťou našich každodenných modlitieb. Poďakovanie patrí aj rehoľnej sestre Kristiáne, ktorá nám sprostredkovala toto významné stretnutie, a pôsobí u nás ako dobrovoľníčka. Patrí vám naše úprimné „ďakujeme“.

Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni

novokňazské požehnanie 2