Aktuality

Čo máme nové?

Nie všetci majú to šťastie … ďakujem, že my ho máme

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 26. októbra 2023 | kategória: Aktuálne správy

Spolupráca a komunikácia je vždy veľmi potrebná pri akejkoľvek práci, ktorú človek robí. Tento rok sa nám podarilo získať mimoriadne vzácne ocenenie z rúk Ministerky práce sociálnych vecí a rodiny pani PhDr. Sone Gáborčákovej v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Ocenení sme boli za Inšpiratívnu tímovú spoluprácu nás ako Spišskej katolíckej charity v rámci CDR sv. Jozefa Mgr. Alexandra Hovancová za prácu s deťmi  a špecializovaného poradenstva Mgr. Marta Chabadová, ktoré sa roky venuje práci s rodinami, štátneho CDR Spišská Nová Ves, miestneho úradu práce a predovšetkým mestom Spišská Nová Ves. Cenu prebrali osobne aj zástupcovia mesta, ktorí si odnášali ocenenie Spolu za rodinu pre primátora mesta Ing. Pavla Bečarika a viceprimátora mesta PaedDr. Dávida Demečka PhD. Toto ocenenie pre všetkých nás ukazuje správne smerovanie a ukážku toho, že práve mesto Spišská Nová Ves obstálo tento rok v konkurencii kvality v tímovej spolupráci ako to najlepšie. Pevne veríme, že dokážeme byť inšpiráciou aj pre iné mestá a ukážeme ako môže fungovať práca pre tých najzraniteľnejších ak je ochota a podpora ľudí na správnom mieste.

 

Mgr. Alexandra Hovancová